OUR ARTISTS

Click on the Artist name to view their biographies, recordings and photos

Xolane Marman

Xolane Marman - Tenor

Tenor

Jacobi Benkenstein

Jacobi Benkenstein - Mezzo-Soprano

Mezzo-Soprano

Amanda Meke

Amanda Meke - Soprano

Soprano

Lesego Mkhwanazi

Lesego Mkhwanazi - Bass-Baritone

Bass-Baritone

Ellenore van As

Ellenore van As - Soprano

Soprano

Bongani Makhanya

Bongani Makhanya - Tenor

Tenor

Athenkosi Hoyi

Athenkosi Hoyi - Soprano

Soprano

Abongile Fumba

Abongile Fumba - Mezzo-Soprano

Mezzo-Soprano